Адвокатска канцеларија Милутиновић

О НАМА

Адвокатска канцеларија Милутиновић

Адвокатска канцеларија Милутиновић је основана од стране адвоката Павла Д. Милутиновића, канцеларија пружа услуге у свим областима привредног, грађанског, радног и кривичног права. Са својим тимом професоналних, посвећених и способних адвоката и приправника пружамо правну помоћ привредним субјектима у пословању у Републици Србији, правну помоћ физичким лицима и њиховим проблемима са којима се свакодневно суочавају у разним животним ситуацијама. Kонстантно радимо на унапређењу квалитета и начина пружања својих услуга.

Посебан аспект адвокатска канцеларија има према новим технологијама и дигитализацији. Настојимо да међусобни однос заснивамо на узајамном поштовању, разумевању и поверењу, као и да према клијентима гајимо коректан, искрен и брижан однос.

law office milutinovic

Адвокат Павле Д. Милутиновић

ЧИМЕ СЕ БАВИМО

Области рада

Облигационо право

Накнаде материјалне и нематеријалне штете свих врста, права осигурања, уговорног права, нарочито везаних за промет непокретности као и заштите свих других права прописаних у складу са Законом о облигационим односима.Радно право

Пружамо правну помоћ у радним споровима, споровима поводом штрајка, незаконитог отказа, накнаде зараде због неисплаћеног регреса, топлих оброка, накнаде зараде због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, споровима због мобинга и безбедности на раду, као и других спорова у складу са Законом о раду и Законом о државним службеницима.

Прекршајно право

Пружамо правну помоћ у прекршајном поступку, у случајевима издавања Прекршајног налога и Захтева за покретање прекршајног поступка, поднетих превасходно због прекршаја прописаних Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о оружју и муницији и Закона о јавном реду и миру.


ЗАШТО ДА ОДАБЕРЕТЕ НАС

Зашто наша адвокатска канцеларија

Наша адвокатска канцеларија пружа висок ниво професионалне одговорности и једнаког приступа сваком клијенту и предмету уз благовремено обавештавање о свим битним променама у предмету.

ОДГОВОРНОСТ

Наша адвокатска канцеларија са својим тимом адвоката пружа висок ниво стручности у свим областима права и пружа висок ниво бриге за рад у корист клијента.

СТРУЧНОСТ

Адвокатска канцеларија пружа висок ниво професионалности исказан кроз компетенцију, поштовање, усавршавање, позитивност, фокус и подршку клијентима.

ПРОФЕСИОНАЛНОСТFelix, qui causam loguitur prudentis in aurem
_______________
Срећан је онај ко (свој) спор говори у уши мудрога. Свако питање разуман ће човек добро и правично решити.


Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?
_______________
Златна питања од којих треба поћи у расветљавању злочина : Ко? Шта? Где? Чиме? Зашто? Како? Када? Овакав приступ је задржан и до данас јер одговарањем на ова питања долази се до расветљавања злочина.
Vincit malos pertinax bonitas
_______________
Устрајно добро, побеђује зло.

Контактирајте нас

Унесите Вашу имејл адресу како бисмо могли да Вас контактирамо
Поље није обавезно.