О нама

Адвокатска канцеларија Милутиновић

Адвокатска канцеларија Милутиновић основана je од стране адвоката Павла Д. Милутиновића, канцеларија пружа услуге у свим областима привредног, грађанског, радног и кривичног права. Са својим тимом професионалних, посвећених и способних адвоката и приправника пружамо правну помоћ привредним субјектима у пословању у Републици Србији, правну помоћ физичким лицима и њиховим проблемима са којима се свакодневно суочавају у разним животним ситуацијама. Константно радимо на унапређењу квалитета и начина пружања својих услуга.

Посебан аспект канцеларија има према новим технологијама и дигитализацији. Настојимо да међусобни однос заснивамо на узајамном поштовању, разумевању и поверењу, као и да према клијентима гајимо коректан, искрен и брижан однос.

Оснивач, адвокат Павле Д. Милутиновић рођен је 13. августа 1994. године у Ивањици, где је и завршио основну школу “Милинко Кушић“ а касније и Гимназију у Ивањици. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је 19. јуна 2018. године, а од августа месеца исте године започиње обављање адвокатуре као адвокатски приправник. Након обављене приправничке вежбе где је стекао знања из више грана права којима се и данас успешно бави, положио је марта месеца 2021. године правосудни испит, а потом отвара своју адвокатску канцеларију.

Адвокат Павле Д. Милутиновић